raad aan de raad - digitale transformatie gemeente
Lokaal bestuur
Lokaal bestuur

Digitale transformatie
Digitale transformatie

Dienstverlening 2020
Dienstverlening 2020

De datagedreven gemeente
De datagedreven gemeente

Modern lokaal bestuur in de informatiesamenleving

Digitale transformatie creëert een nieuwe samenleving. Dit als gevolg van de snelle ontwikkeling van ICT technieken, sociale innovatie en nieuwe werkvormen. Er bestaan veel verschillende inzichten hoe de nieuwe samenleving er uit zal zien en zal veranderen, maar over één aspect is iedereen het eens: de nieuwe samenleving zal dynamisch en bewegelijk zijn.

Burgers organiseren zich via social media, ondernemers bedenken nieuwe business modellen en worden gefinancierd door crowdfunding. De transparantie van het internet maakt de concurrentie intensiever. Innovatie is voor ondernemers de enige manier om te overleven. Het gevaar bestaat dat de kloof tussen gemeenten enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds toeneemt. Dat raakt het vertrouwen in de politiek, de democratie en het lokale bestuur.

Echte oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken vereisen nieuwe inzichten. Echte oplossingen vereisen lerende organisaties. In het tijdperk van digitale transformatie geldt: "Als je doet wat je deed, krijg je - niet -  wat je kreeg". Bijvoorbeeld de jeugdzorg vraagt om nieuwe oplossingen waar de hulpverlening primair om de klant draait waarbij geld- en informatiestromen optimaal ondersteunend zijn. Fraudebestrijding en cybersecurity vragen om goed digitaal beleid en digivaardige medewerkers. ‘Raad aan de Raad’ zet de thema’s overzichtelijk voor u bij elkaar.

Geen filmpjes missen? abonneer je op ons Raad aan de Raad - YouTube kanaal